• Pěstování plodin je zaměřeno hlavně na obiloviny

  • Chov českého strakatého skotu

  • Přeprava turistů na koněbusech

  • Výroba plastových boudek pro telata

Rostlinná výroba

●  hlavní zaměření na obiloviny a řepku
●  trávy na semeno, kukuřice
●  více informací...

Živočišná výroba

●  chov českého strakatého skotu
●  chov ovcí a koní (agroturistika)
●  více informací...

Kovovýroba

●  výroba korečků pro svislé dopravníky
●  výroba plastových boudek pro telata
●  více informací...

Profil společnosti

Společnost ZEMSPOL a.s. Sloup působí v oblasti Drahanské vrchoviny převážně v severní části Moravského krasu.
Nadmořská výška v dané oblasti je 450 až 550 metrů. Jedná se spíše o sušší lokalitu.

Největší rozsah činností

●  pěstování přírodně a ekonomicky vhodných zemědělských plodin
●  chov hovězího dobytka
●  kovovýroba
●  kooperace a služby mechanizací
●  nákladní doprava
●  opravárenství
●  jezdecká turistika
●  osobní koňská doprava koněbusy

Na orné půdě pěstujeme 550 ha ozimé pšenice, 100 ha žita, 100 ha ozimého ječmene, 100 ha jarního ječmene, 220 ha kukuřice na siláž, 120 ha na GPS, 240 ha řepky, 120 ha jetele, z toho 30 ha na osivo stejně jako 30 ha kostřavy a 20 ha pelušky. Hospodaříme v 15 katastrálních územích na 73% zemědělské půdy.